Nieuws Uitnodiging: Algemene Ledenvergadering

Locatie                 : Kantine Tennisclub Gieterveen Datum                 : Maandagavond 26 maart 2018 Aanvang             : 19:30 uur   Agenda: Opening Notulen ALV vergadering 2017 Ingekomen Stukken en Mededelingen Financiën Financieel overzicht 2017 Verlenen decharge door kascommissie (Jans Potse en Anneke Bitter) aan bestuur. Contributie 2018 Stand van zaken tennisbanen/ Beachspeelveld baan 3 Lees meer…

X