Bestuur

Het bestuur streeft ernaar de organisatie van de tennisclub en de jaarlijkse activiteiten sportief en soepel te laten verlopen. Het bestuurbestaat uit de volgende mensen:

Albert Zwinderman secretaris
Karin Topper penningmeester
Bastiaan Sanders
bestuurslid
Jos Hovinga
bestuurslid
Jan Warmink bestuurslid
X