Nieuws Uitnodiging: Algemene Ledenvergadering

Locatie                 : Kantine Tennisclub Gieterveen Datum                 : Maandagavond 26 maart 2018 Aanvang             : 19:30 uur   Agenda: Opening Notulen ALV vergadering 2017 Ingekomen Stukken en Mededelingen Financiën Financieel overzicht 2017 Verlenen decharge door kascommissie (Jans Potse en Anneke Bitter) aan bestuur. Contributie 2018 Stand van zaken tennisbanen/ Beachspeelveld baan 3 Lees meer…

Reportage openingstoernooi

Zondag 9 april werd het openingstoernooi 2017 georganiseerd door tennisclub Gieterveen voor haar leden. Het weer was prachtig, de banen lagen er mooi bij en een leuk aantal leden had zich opgegeven om mee te doen. Al  met al voldoende ingrediënten voor een geslaagde dag. En dat is het dan ook Lees meer…

Opendag tcGieterveen

Afgelopen zaterdag (25 maart) hebben we als tennisvereniging een open dag georganiseerd om mensen te laten zien hoe leuk en gezellig tennis kan zijn. Deze dag was eveneens de opening van het nieuwe tennisseizoen. Het weer was prachtig en de banen lagen, na de inzet van de vrijwilligers, er weer perfect Lees meer…

X